O NAMA

UPOZNAJTE TIM

USTAVOTVORNA SKUPŠTINA MLADIH: MLADI ZA BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE je projekat na čijoj implementaciji učestvuje 15 mladih ljudi, koji su predstavnici raznih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. 

Projekat uključuje analizu trenutnog stanja u BiH, identificiranje mana i nedostataka Ustava BiH, a  istovremeno predlagajući njegove izmjene i dopune.

 

Cilj je napisati i objaviti niz eseja koji analiziraju trenutni Ustav BiH, argumentirajući neophodnost i definisanje načina njegovih izmjena.

 

Toni Čerkez.jpg

Toni Čerkez

Enna Zone Đonlić

Enna Zone Donlic IMG_0968.jpg

Enna Zone Đonlić dolazi iz malog grada u Bosni i Hercegovini, Maglaja. Diplomirala je političke nauke i sociologiju s podsmjerom psihologije na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Enna Zone magistrirala je politologiju i sociologiju na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, građansko pravo na Univerzitetu u Sarajevu,  završila Evropski regionalni magistarski program iz demokratije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi koji koordiniraju Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bologni, te magistrirala kriminologiju na Fakultetu kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija. Trenutno je student doktorski studija Pravnog fakulteta. Enna Zone također je provela tri mjeseca u Portugalu na istraživačkoj razmjeni na Univerzitetu Fernando Pessoa. Imala je nevjerojatnu priliku da radi pripravnički u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Članica je BOLD programa Ambasade SAD-a u BiH. Napisala je poglavlje knjige pod nazivom Bosna i Hercegovina-One Belt and Road za predstojeću knjigu One Belt and Road koja će biti objavljena u izdanju Univerzitetskog centra za koordinirani regionalni razvoj Zhejiang, Kina.

Toni Čerkez je rođen u Mostaru. Alumnus je UWC-a u Mostaru, gdje je maturirao s IB diplomom. Na Sveučilištu u Lake Forestu diplomirao je (BA) sociologiju, antropologiju i međunarodne odnose. Zatim je na Srednjeeuropskom sveučilištu u Budimpešti (CEU) magistrirao međunarodne odnose. Trenutno je doktorand na Sveučilištu u Aberystwythu, Wales (UK), na Odsjeku za međunarodnu politiku. Istraživačka koncentracija mu je u polju međunarodne političke teorije, na misli Hanne Arendt, te teorijama demokracije i biopolitike s naglaskom na tehnologiju, i post-humanizma s naglaskom na koncept Antropocena.

Tea Abinun.jpg

Tea Abinun

Aynura Akbas.jpg

Aynura Akbas

Nakon što je diplomirala društvene i političke nauke na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Aynura je magistrirala historiju na Royal Holloway, Univerzitetu u Londonu. Njezin se projekt usredotočio na usmenu historiju rata u BiH od 1992. do 1995. godine. Trenutno radi kao koordinatorica istraživanja u Muzeju ratnog djetinjstva, Sarajevo. Njezin istraživački interes leži na presjeku kritičnih studija mira, sukoba, roda i historije.

Rođena u Sarajevu 1996. godine. Studentica Muzičke akademije u Sarajevu na Odsjeku za dirigovanje. Suosnivačica i podpredsjednica Studentske organizacije Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Članica predsjedništva Jevrejske opštine u Sarajevu. Također i članica Međreligijskog vijeća BiH i koordinatorica mladih ispred Jevrejske zajednice u Mreži mladih. Steknuto iskustvo na mnogim leadership seminarima u regionu, Evropi i Americi. Bavi se građanskim aktivizmom kao i aktivizmom mladih.

146220650_226192865824073_19366289855339

Asmir Husić, rodom iz Brčko distrikta trenutno je student Engleskog jezika i književnosti u Tuzli. Trenutno angažovan kao koordinator i projekt menadžer u Omladinskom centru "Vermont". Od 2017. do sredine 2018. godine vršio funkciju konsultanta za Misiju OSCE-a u BiH, kancelarija Brčko. Od 2018. do danas radi kao dopisnik/novinar za Romski portal UDAR gdje izvještava o aktuelnim problemima i pozitivnim primjerima koji dolaze iz romske zajednice. Značajno iskustvo stekao i u polju zaštite dječijih prava kao koordinator Dnevnog centra za djecu zatečenu u skitnji i onoj u riziku da to postanu. Proteklih 10 godina aktivno se zalaže za unaprijeđenje položaja romske zajednice u BiH. Jedan od članova osnivača Asocijacije mladih Roma "AKSIOM". Kada se govori o djelovanju van granica BiH, Asmir Husić je jedan od saradnika "Roma Initiatives Offica" u Berlinu kao jedan od grasroots menadžera transnacionalne mreže koja obuhvata 14 država u Evropi.

Asmir  Husić

Daniel Eror.jpg.JPG

Daniel Eror

Daniel, iz Sarajeva gdje je i stekao formalno obrazovanje, na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet Ekonomije i Menadžmenta, te na Master programu Međureligijskih studija i izgradnje mira realizovanom u saradnji Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Fakulteta islamskih nauka i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Aktivni član civilnog društva, s 13 godina progresivnog iskustva u području dijaloga, pomirenja i izgradnje mira, uglavnom radeći s mladima u Bosni i Hercegovini i Europi. Osnivač je i predsjednik organizacije Youth for Peace, organizacije koja radi na polju edukacije i osnaživanja mladih za mirovni rad i izgradnju kvalitetnog bh društva. Također, aktivni je član globalne mirovne mreže URI (United Religions Initiative) i URI Global Council Trustee od 2018. godine. Također je i do-predsjednik Religions for Peace Europe. Certificirani je trener za rad s mladima, s ekspertizom na područjima izgradnje mira: komunikacije, dijaloga, transformacije sukoba, suočavanja s prošlošću, ljudskim pravima i diskriminacijom.

Zorana Tovilović.jpg

Zorana Tovilović

Zorana Tovilović rođena je u Banjoj Luci. Od 2017. godine aktivno je uključena u nevladin sektor kao volonterka u Fondaciji za budućnost Bosne i Hercegovine (BH Futures Foundation), a od 2018. i u Youth for Peace gdje otkriva interes za teme izgradnje mira i pomirenja. Kroz volonterska iskustva i neformalno obrazovanje shvata da svoju karijeru želi graditi u omladinskom radu i radu s mladima, te je usmjerava upravo u tom pravcu. Tokom 2019. pohađala je i uspješno završila certificiranu obuku za omladinske lidere/ice Uči, Misli i Djeluj! UMiD. Zaposlena je u nevladinom sektoru i aktivno radi na inicijativama u oblasti politika prema mladima i projektima koji jačaju vještine mladih za aktivnije uključivanje u procese donošenja odluka. Živi i radi u Sarajevu. U slobodno vrijeme piše blog.

Ljubiša Aćimović.jpg
Lorena Grbavac.jpg

Ljubiša Aćimović

Lorena Grbavac

Ljubiša Aćimović diplomirani politikolog na odsjeku Međunarodni odnosi i diplomatija, trenutno student Fakulteta političkih nauka na odsjeku sociologija. Srednje stručno obrazovanje stekao kao mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje u SŠC,,Aleksa Šantić“ u Nevesinju, gdje je takođe završio i osnovnu školu. Rođen u Mostaru. Od rane mladosti zainteresovan za društveno-politička dešavanja, te aktivnim radom i usavršavanjem kroz razne vidove edukacija, nastojao da svoju zainteresovanost prenese i na oblast praktičnog djelovanja. Autor i koautor na više naučnih radova od као što su Refleksija interneta na društvo, Sport i nasilje u savremenom društvu, Položaj sociologije u srednjoj i istočnoj Evropi poslije 1989. godine. Urednik i izdavač knjige „Politička kultura u Bosni i Hercegovini“ – Dialog, tolerancija i demokratija u BiH. Od istraživačkog rada ističe se istraživanja za knjigu „Nezaposlenost i migracija mladih talenata“ Od 2018. godine član Savjetodavne grupe mladih pri misiji OSCE-a Bosne и Hercegovine.

Lorena je rođena u Makarskoj 1998.godine.Dodiplomski (bachelor) studij međunarodnih odnosa i diplomatije završila je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu,a trenutno završava master studij na istom fakultetu. Od malih nogu se bavi aktivizmom s naglaskom na pomirenje i rad sa mladima.Bila je dio USAID projekta "Regeneracija" kao jedan od 10 ambasadora pomirenja.Trenutno radi na IOM projektu prevencije nasilnog ekstremizma u svoj zajednici (Gornji Vakuf-Uskoplje).Lorena radi s mladima iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona kroz razne projekte.Iako nije stranački opredijeljena, politički je aktivna i smatra da mladi trebaju više biti aktivni, kako politički, tako i u nevladnim organizacijama.

ZONE.jpeg

Davor Cvijanović

Davor Cvijanović, rođen prvog dana itekako toplog jula, bar su mi tako rekli, nadam se da me nisu slagali. Odrastao u Doboju gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Obrazovanje na koje sam gledao kao veliku pustolovinu, upotpunio sam putovanjem i upoznavanjem države iz koje dolazi. Upoznavajući državu, uvidio sam mnoge „nepravilnosti“, odlučio se aktivirati i napraviti promjenu, zbog koje ću biti ponosan na sebe za par godina. Svoj aktivistički rad sam usmjerio na motivisanje i pokretanje mladih iz svog grada na tri rijeke i svoje države, uopšte. Da, ne smijem zaboraviti svoju najveću ljubav, glumu. Dvije godine sam pokušao upisati fakultet za već pomenutu ljubav. Nisam uspio, ali sam počeo raditi kao asistent u inkluzivnoj nastavi u Osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić. Nakon godine iskustva na tom radnom mjestu, odlučio sam upisati Fakultet političkih nauka, smjer – socijalni rad. Nastaviće se…

Nejra_Vreto.jpg

Nejra Vreto

Nejra Vreto je rođena i živi u Sarajevu, gdje je diplomirala društvene i političke nauke na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS) kao najbolja studentica. Magistrica je ljudskih prava i demokratije a diplomu je stekla na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji. Zadnjih pet godina se bavi aktivizmom i radom na projektima sa mladim političkim liderima. Trenutno radi kao Program Koordinatorica u Fondaciji Boris Divković.

161081520_733983133940471_65952365315006

Emina Ema Ibišević

Emina Ema Ibišević rođena je u Ženevi 1996. godine, ali živi i radi u Sarajevu. Diplomirala je međunarodne odnose s podsmjerom španjolskog jezika na Lewis & Collegeu u Portlandu, OR. Magistrirala je  Demokratiju i ljudska prava u jugoistočnoj Europi (ERMA), program koji koordiniraju Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bologni. Njezin istraživački interes je civilno društvo i demokratija, s naglaskom na LGBT + i migracijske probleme. Od 13. godine aktivno je uključena u projekte za mlade koji se tiču izgradnje mira i razvoja demokratije. Organizirala je ljetni tečaj za mlade s ciljem stjecanja razumijevanja za rješavanje sukoba i izgradnju mira, a bila supredsjednica  International Affairs Symposium, najstarijim studentskim simpozijem u SAD-u. Trenutno radi kao odgojiteljica i učiteljica španjolskog jezika u Centru za autentično djetinjstvo Daj5.

72486779_125276772210538_461109471309987

Ademir Mehinović

Student Fakulteta za sport i tjelesni odgoj. Ademir je dugogodišnji nogometni sudija, a trenunto radi kao menadžer proizvoda i prodaje u Husse BiH.  U slobodno vrijeme voli da čita knjige i izrađuje web stranice.

Jasmina Čekrić.jpg

Jasmina Čekrić

Jasmina Čekrić ima 25 godina, trenutno živi i radi u Sarajevu. Po struci je inženjerka hemijskog inženjerstva i tehnologije, međutim njeno polje djelovanja prošireno je na društvene nauke. Bavi se društveno - političkim aktivizmom unazad osam godina, a trenutno radi na polju javnog zdravstva kao i na projektima unapređenja I razvoja zajednice. Njena misija je unaprijediti društvo barem u onoj mjeri koliko jedan pojedinac je to u stanju, a voli da i druge podstiče da urade isto.

© 2021 by Ustavotvorna Skupština Mladih